Incredible Armenian Music Related Vocab: 35+ Words

If you enjoy music, it is inconceivable to visit Armenia without being impressed by the street musicians, or if you are an entrepreneur or an employee who is interested in starting a music business in Armenia. In both cases, you’ll want to brush up on your Armenian music vocab. In this blog post, you will learn some Armenian Music Related Vocab so let’s get started!

Armenian music-related vocab

Armenia is a country of exotic nature, delicious food, and a heavenly business hub. Who wouldn’t want to visit it? Then you’ve discovered the right blog post. Here, you will learn everything you need to know about the basics of traditional words and phrases used in Armenian music and instruments.

By the end of this article, you will be able to speak Armenian with the natives and communicate better about music. Shakespeare advised, “If music is the food of affection, play on.”

Before jumping right into the Armenian music vocabulary, let us discover some interesting facts about the history of the music of Armenia and the Armenian language. Also, how much influence does the global era have on Armenian music?

For “Free Armenian music-related vocabulary,” keep scrolling down the article below. 

English WordsArmenian VocabularyEnglish Translation
A clarinetԿլարնետKlarnet
Alto clarinetԱլտ կլառնետAlt klarrnet
Alto tromboneԱլտո տրոմբոնAlto trombon
Baritone guitarԲարիտոն կիթառBariton kit’arr
Bass clarinetԲաս կլառնետBas klarrnet
Bass fluteԲաս ֆլեյտաBas fleyta
Bass guitarԲաս կիթառBas kit’arr
Bass ukuleleԲաս ուկուլելBas ukulel
BerimbauԲերիմբաուBerimbau
Box drumՏուփի թմբուկTup’i t’mbuk
Contrabass fluteԿոնտրաբաս ֆլեյտաKontrabas fleyta
Contrabassoon/double bassoonԿոնտրաֆագոտ/կրկնակի ֆագոտKontrafagot/krknaki fagot
Contra-alto fluteԿոնտրալտ ֆլեյտաKontralt fleyta
CornetԿոռնետKorrnet
D clarinetԴ կլառնետD klarrnet
Diatonic harmonicaԴիատոնիկ հարմոնիկաDiatonik harmonika
Double-neck guitarԿրկնակի պարանոց կիթառKrknaki paranots’ kit’arr
Eight-string guitarՈւթ լարային կիթառUt’ larayin kit’arr
Eight-string tenorՈւթ լարային տենորUt’ larayin tenor
Electric violinԷլեկտրական ջութակElektrakan jut’ak
EsrajԷսրաժEsrazh
EuphoniumԷյֆոնիումEyfonium
FiddleՋութակJut’ak
Five-stringed banjoՀինգ լար բանջոHing lar banjo
FlorguitarՖլորգիթառFlorgit’arr
Four-stringed banjoՉորս լար բանջոCh’vors lar banjo
GarkleinԳարկլեյնըGarkleyny
GongԳոնգGong
Great bassՀիանալի բասHianali bas
GuqinԳուկինGukin
HarmonicaՀարմոնիկաHarmonika
Harpքնարk’nar
KalimbaԿալիմբաKalimba
Lap steel guitarsԼապ պողպատե կիթառներLap poghpate kit’arrner
Mando-bassՄանդո-բասMando-bas
National SteelԱզգային պողպատAzgayin poghpat
Nylon-string guitarsՆեյլոնե լարային կիթառներNeylone larayin kit’arrner
Pan PipesՏապակի խողովակներTapaki khoghovakner
Pedal steel guitarՊեդալային պողպատե կիթառPedalayin poghpate kit’arr
Pendant ocarinaԿախազարդ օկարինաKakhazard okarina
PianoԴաշնամուրDashnamur
Piccolo clarinetՊիկկո կլառնետPikko klarrnet
Resophonic guitarՌեզոֆոնիկ կիթառRRezofonik kit’arr
SarodՍարոդSarod
SaxophoneՍաքսոֆոնSak’sofon
Seven-string guitarՅոթ լարային կիթառYot’ larayin kit’arr
SitarՍիթարSit’ar
Six-string tenorՎեց լարային տենորVets’ larayin tenor
Slide ocarinaՍլայդ օկարինաSlayd okarina
Sopranino saxophoneՍոպրանինո սաքսոֆոնSopranino sak’sofon
Sopranino tromboneՍոպրանինո տրոմբոնSopranino trombon
Soprano trumpetՍոպրանո շեփորSoprano shep’vor
SuonaՍուոնաSuona
SynthesizerՍինթեզատորSint’ezator
TenorՏենորTenor
ThereminՏերմինTermin
TimpaniՏիմպանիTimpani
Tremolo harmonicaՏրեմոլո հարմոնիկաTremolo harmonika
TubaxՏուբաքսTubak’s
VeenaՎեենաVeena
VenovaՎենովանVenovan
Violaալտalt
YotarՅոթարYot’ar

Armenian Musical Genres

Armenian music related vocab

 Music vocabulary should be learned in the target language by everyone who enjoys music or works in the music industry. So, below is a list of typical Armenian words for music genres, as well as their English translations. I hope that these Armenian terms may assist you in expressing your musical interests and preferences.

English WordsArmenian VocabularyEnglish Translation
American folkԱմերիկյան ժողովրդականAmerikyan zhoghovrdakan
BachataԲաչատաBach’ata
BaladaԲալադաBalada
BengaԲենգաBenga
BluegrassԲլյուգրասBlyugras
BluesԲլյուզBlyuz
BollywoodԲոլիվուդBolivud
CalypsoԿալիպսոKalipso
CarnaticԿարնատիկKarnatik
Celtic chantԿելտական երգKeltakan ​​yerg
ChimurengaՉիմուրենգաCh’imurenga
ClassicalԴասականDasakan
CompasԿոմպասKompas
CountryԵրկիրYerkir
CumbiaԿումբիաKumbia
DancehallՊարասրահParasrah
Drum & bassԹմբուկ & բասT’mbuk & bas
Euro-discoԵվրո-դիսկոտեկYevro-diskotek
Gagaku court musicԳագակուի պալատական երաժշտությունGagakui palatakan ​​yerazhshtut’yun
GrimeԳրիմGrim
HighlifeՃոխ կյանքChokh kyank’
Indie rockԻնդի ռոքIndi rrok’
IndustrialԱրդյունաբերականArdyunaberakan
InkiranyaԻնկիրանյաInkiranya
Japanese folkՃապոնական ժողովրդականChaponakan zhoghovrdakan
JazzՋազJaz
MajikaՄաջիկաMajika
MamboՄամբոMambo
MariachiՄարյաչիMaryach’i
MentoՄենթոMent’vo
OldiesԾերուկներTSerukner
OperaՕպերաOpera
Palm wineԱրմավենու գինիArmavenu gini
PolkaՊոլկաPolka
PopՓոփP’vop’
Raga rockՌագա ռոքRraga rrok’
RancheraՌանչերաRranch’era
RapՌեփRRep’
Rhythm & bluesՌիթմ ընդ բլյուզRrit’m ynd blyuz
RockՌոքRrok’
SalsaՍալսաSalsa
SambaՍամբաSamba
ShaabiՇաաբիShaabi
SwingՃոճանակChochanak
TangoՏանգոTango
TechnoՏեխնոTekhno
TejanoԹեյանոT’eyano
TranceՏրանսTrans
UbongoՈւբոնգոUbongo
VallenattoՎալենատտոValenatto
ZouglouԶուգլուZuglu
ZoukԶուկZuk

Armenian Folk Tradition Of Music

Armenian folk music has a long tradition, even before the middle ages. The national musical instrument of Armenia is the duduk. There were also performing artists in ancient and medieval Armenia called the Gusans, which included folk singers, dancers, instrumentalists, professional folk actors in stage shows, and storytellers. 

Traditional Armenian and church music are based on the Tetrachord system. A theoretical endless scale where the first note and the last note, both serve as the same note.

Armenian Religious Music

Religious music in the form of chants was introduced in Armenia after the introduction of Christianity in 301 AD. The most frequent type of religious music in Armenia is the Armenian chant, which is composed in one of eight modes. 

Classical Music Of Armenia

The most famous classical music composer of Armenian descent was Aram Khachaturian. He was well-known in the ballet genre and was born in the Soviet Union (now Russia), and later moved to the city of Moscow. His notable composition was the Sabre Dance.

Below are some Armenian vocalists who have achieved worldwide acclaim in classical music.

 • Cathy Berberian
 • Anna Kasyan
 • Tenors Tigran Levonyan
 • Vahan Mirakyan

Musicians Of The Armenian Diaspora

Armenian music related vocab

Those who survived the Armenian genocide emigrated to various areas of the world and passed down their traditional folk songs and dances. There are several musicians of Armenian descent who live or were born outside of the country. 

Below are some notable musicians of Armenian descent and their work around the world.

 • Arto Tunçboyacyan, founder of the Armenian Navy Band, is currently in Yerevan.
 • In the 1960s, John Berberian was known for his creative combinations of folk songs with rock and jazz.
 • Derek Sherinian is a famous keyboardist in the rock genre.
 • George Mgrdichian was an Armenian American musician (born in New York) who was famous for playing the oud and clarinet in the jazz genre.
 • André Manoukian is an Armenian-born jazz pianist and songwriter who lives in France. He also took part in the creation of a new version of the song Sareri Hovin Mernem, which is an Armenian folk song.
 • Naghash Ensemble, etc 

The Naghash Ensemble has been on tour worldwide since 2014, with 3 female members on vocals, oud, duduk, piano, and dhol. BR Klassik, a German radio station, also applauded their work.

If you have scrolled down till now, why not further discover the popular music of Armenia?

Popular Music In Armenia

Armenia’s music has been transformed into modern music and is further divided into 3 main categories.

Pop Music Of Armenia

Below are some world-famous, popular genre performers of Armenian descent.  

 • Ruben Matevosyan
 • Ofelya Hambardzumyan
 • Suzan Yakar
 • Bella Darbinyan
 • Datevik Hovanesian
 • Adiss Harmandian
 • Maxim Panossian

Rabiz Music Of Armenia

The definition of the word “Rabiz” is unclear; however, it is a music genre that portrays Armenians’ culture. It is identified by distinct dance-oriented synth tunes in six by eight rhythmic patterns and lyrics with aspects of Armenian folk songs.

The Rock Music Of Armenia

Below are some of the most popular all-time Armenian rock bands, including some old rock bands as well.

 • Arthur Meschian’s Arakyalner (“Apostles”)
 • Ayas
 • Vostan Hayots
 • Arevatsaq Sard
 • Bambir 2
 • Vordan Karmir

In recent years, Armenian progressive metal bands such as System of a Down, Dorians (band), and Armenian Space Station have appeared on the Armenian music scene.

Now that you have learned about the music of Armenia, let us move on to our Armenian music-related vocabulary.

How To Learn Armenian as a Music Lover?

Armenian music related vocab

You’ll approach your studies to differ depending on your ability and need if you’re learning the Armenian language and vocab as a music lover, for which you’ll eventually have to strictly adhere to a set of rules.

 • Establish a time frame.
 • While planning, choose a strategy while keeping your personal preferences in mind.
 • Look for an online tutor.

The online tutor method is dependent on the form of data you’re trying to collect from various approaches. You’ll need to find a suitable website that offers effective services and tools and has excellent reviews. You may want to use a different device, such as a MacBook.

However, if you truly want this method to function properly, you should use a personal computer and fast internet access. If you’re happy with the way you’re learning and it’s helping you learn more about Armenia, stick with it.

E-learning websites can also help you learn a new language and vocabulary. You’ll need to visit popular websites on your internet explorer, check out their services, and decide whether they’re worth your time or not. And if the site is relevant to your interests, then go with that website.

For security reasons, you must input your personally identifiable information (PII) when you register on any website. If those pages accept advertising cookies, select the option of “cookies enable”. Following the identification and security procedures, you will select your account type as a student and complete a form related to free or paid lessons.

Your account is created now and you are ready to begin learning Armenian and vocabulary.

Wrapping Up

Learn Armenian with Ling

That’s it for this blog. If you want to check out more blogs then stay on the Ling App which has additional support material. Get new vocabulary every day. If you want to know about the product details. You can learn to express yourself in several forms, you can share the knowledge with children by telling a story. Our page provides education to countless people. Also, check out the clothes in the Armenian and Armenian Calendar 2022.

Happy learning!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.