Best Albanian Shopping Vocabulary: 55+ Words

Albanian Shopping Vocabulary

Albania is a beautiful country known for its stunning beaches, glamourous lakes and rivers, and many more elegances. Many people choose Albania for studies and tourism purposes, but I think there’s one thing that people are missing out on. Albania is a great place to shop as well! So to all the shopaholics out there, get ready, as this article will solve all your queries and provide you with all the essential information regarding shopping and Albanian Shopping Vocabulary. Let’s get started!

The Shopping Behavior Of Albanians

Tirana (the capital of Albania) is considered the shopping hub, especially after the country has gained a free market stance, thanks to communism. Tirana has tremendous amounts of luxurious shopping malls, art galleries, and many stalls and supermarkets that will blow your mind. Given that the capital comes with tons of malls, it’s a no-brainer why shopping has become a tradition in the country.

Like many things, Italy has a longstanding influence on the country’s market. Mainly high-quality shoes imported there that people love to shop for. Moreover, there are many shopping spots in Tirana that people enjoy going to, including Tirana’s Bllok district and Rs. Myslym Shyri offers western brands if you prefer to buy those.

Best Shopping Spots In Albania

Albanian Shopping Vocabulary

You will need to know some excellent shopping places before visiting Albania.

Pazarii Ri

This is the best place for foodies as it offers fresh vegetables and fruits. It was established in 1939 and is one of the favorite places for Albanians. So if you ever go to Albania, try to visit this once, and you will be convinced to go there again and again.

Gallery 43

If you are an art lover, Gallery 43 might be the place you would keep on your to-do list whenever you visit this beautiful country. This gallery is based on two floors and consists of more than 90 magnificent paintings made by the sensational Albanian artist Rakip Shabani.

Universe Shopping Mall

If you want to hang out with your friends and family, this is the best place you can opt for while in Albania. This place also provides ample entertainment for kids and adults and offers all household necessities.

Shopping Vocabulary In Albanian

Shopping-Vocabulary-In-Albanian-Ling-App-

A-D

EnglishAlbanian
AdvertisementReklamim
AssistantAsistent
AccessoryAksesor
BoutiqueButik
BillFature
BasketShporta
BuyBlej
BargainPazar
BrandMarkë
BookstoreLibrari
BagÇantë
BarcodeBarkodi
CoinMonedhë
CashParatë e gatshme
CashierArkëtar
ChequeKontrollo
Credit cardKartë Krediti
CustomerKlienti
CounterKundër
Changing roomDhoma e zhveshjes
CouponKupon
CostKostoja
DeliveryDorëzimi
DepartmentDepartamenti
DiscountZbritje
DepositDepozitë
Debit cardKartë debiti
DozenNjë duzinë
DisplayEkrani

E-Z

EnglishAlbanian
ExchangeShkëmbim
ExpensiveTë shtrenjta
EscalatorShkallët lëvizëse
FranchiseFranshizë
GroceryUshqimore
GiftDhuratë
HirePunësoni
InexpensiveTë lira
LiftHeqja
LeafletFletëpalosje
LuxuryLuksoze
MoneyParatë
MallMall
MerchantTregtar
OrderRendit
PurchaseBlerje
ProductProdukt
PriceÇmimi
PurseÇantë
PayPaguaj
ReceiptFaturë
ReduceReduktuar
ReserveRezervë
RentQira
ReturnKthimi
ShopkeeperDyqanxhi
ShopDyqan
SellShitet
SaveRuaj
Salesman/ SaleswomanShitës/ Shitëse
SaleShitje
TrolleyKarrocë
TrialGjyqi
TokenToken
WalletPortofoli

Shopping Phrases

Here is a list of all the shopping phrases you would need in your everyday life.

EnglishAlbanian
Can I help you find something?A mund t’ju ndihmoj të gjeni diçka?
Can / May I help you?A mund t’ju ndihmoj / mund t’ju ndihmoj?
Could you tell me where the counter is, please?A mund të më thoni ku është sporteli, ju lutem?
Do you have other sizes for this skirt?A keni përmasa të tjera për këtë fund?
Do you know where else I could try?A e dini ku tjetër mund të provoj?
Explained it in detail.Sqaroi atë në detaj
How do you deliver?Si e dorëzoni?
How much does this cost?Sa kushton kjo?
How much is that shirt over there?Sa kushton ajo këmisha atje?
I’m trying to find another pair of these socks.Po përpiqem të gjej një palë tjetër nga këto çorape.
Please suggest me a pleasant restaurant.Ju lutem më sugjeroni një restorant të këndshëm?
The best restaurant is in the Amazon mall.Restoranti më i mirë është në qendrën tregtare Amazon.
The nearest one is 10 kilometers away.Më i afërti është 10 kilometra larg.
The shop isn’t open on Fridays.Dyqani nuk është i hapur të premteve.
Where is the nearest book cafe?Ku është kafeneja më e afërt e librave?
You can find the restaurant just around the corner.Ju mund ta gjeni restorantin në afërsi.
You can try to find it in the convenience store.Mund të përpiqeni ta gjeni në dyqan komoditeti.

Paying In Albanian

Paying-In-Albanian-Ling-App-
EnglishAlbanian
Are you being served?A jeni duke u shërbyer?
Are you in the queue?Jeni në radhë?
Can I leave my belongings for some time?A mund t’i lë gjërat e mia për ca kohë?
Could I have a gift receipt, please?A mund të kem një faturë dhuratë, ju lutem?
Could I have a receipt, please?A mund të kem një faturë, ju lutem?
Do you have a loyalty card?A keni një kartë besnikërie?
Do you offer a cash discount?A ofroni një zbritje në para?
Does it have a warranty?A ka garanci?
Here’s 5 dollars. Keep the change!Këtu janë 5 dollarë. Mbajeni ndryshimin!
I need to go to a nearby place.Më duhet të shkoj në një vend aty pranë.
I’ll pay by cardUnë do të paguaj me kartë
I’ll pay in cashUnë do të paguaj me para në dorë
I’m afraid we take cash only.Kam frikë se marrim vetëm para.
Put your card into the machine, please.Vendosni kartën tuaj në makinë, ju lutem.
Sorry, we don’t accept cheques.Na vjen keq, ne nuk pranojmë çeqe.
That’s it for today.Kaq per sot.
We accept all major credit cards.Ne pranojmë të gjitha kartat kryesore të kreditit.
Will that be all?A do të jetë kjo e gjitha?
Will that be cash or credit?A do të jetë kjo para apo kredi?
Would you like a gift receipt for that?Dëshironi një faturë dhuratë për këtë?

Wrapping Up

Learn Albanian with Ling

With all this information, we hope that you will have an amazing shopping experience in Albania. If you want to learn more about Albania or the Albanian language, check out Ling App. It’s a language learning app that offers lessons in sixty-plus languages. It comes with gamified content to scaffold learning and ensure that whatever you learn will be retained in your memory.

Want to see it in action? Download the Ling App now from Appstore or Google Play and start learning the Albanian language. Happy learning!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.