Top 30 Funniest Nepali Jokes You Must Know

Nepali Jokes

Are the regular lessons on Nepali words and phrases not helping you improve your speaking skills? Then this blog is just the right place for you.

Filled with the top funniest Nepali jokes, this lesson will help you enhance your vocabulary and fluency in speaking the Nepali language, and experience the best way of language learning. If you want to learn more, continue reading!

Nepali jokes

Intriguing Nepali Jokes/Riddles You Need

Jokes will be one of the best ways to flow in with your friends, family, and even strangers. A good burst of laughter can never fail anyone, and especially when it comes to Nepali people, they love to use jokes and funny phrases during their conversations. In fact, a joke in Nepali language are culturally ingrained and has a deeper meaning.

While learning essential words is a start for a beginner language learner, the jokes will always come in handy if you are planning to travel and spend an extended time in Nepal. You will make friends, get to know their traditional ways, and also put yourself through a fantastic time where a smile will be your constant partner.

In this section, we will learn some Q- A types of Nepali jokes that are pretty common, and you will keep hearing them once you land in the country. These are the best ways to have an excellent interactive session with the locals and become the best among the rest!

EnglishNepaliPronunciationSound
Q: What has to be broken before you can use it?
A:  An egg
Q: तपाईंले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नु अघि के के टुट्नु पर्छ?
A: अण्डा
Q: Tapā’īnlē yasalā’ī prayōga garna saknu aghi kē kē ṭuṭnu parcha?
A: Aṇḍā
Q:
A:
Q:  I shave every day, but my beard stays the same. What am I?
A: A barber
Q: म हरेक दिन दाढी काट्छु, तर मेरो दाह्री उस्तै रहन्छ। म के हुँ?
A: नाई
Q:Ma harēka dina dāḍhī kāṭchu, tara mērō dāhrī ustai rahancha. Ma kē hum̐?
A: Nā’ī
Q:
A:
Q: What can you hold in your left hand but not in your right?
A: Your right elbow
Q: दाहिने हातमा नभई देब्रे हातमा के समात्न सकिन्छ ?
A: तपाईंको दाहिने कुहिनो
Q: Dāhinē hātamā nabha’ī dēbrē hātamā kē samātna sakincha?
A: Tapā’īṅkō dāhinē kuhinō
Q:
A:
Q:  Which fish buys without the Boss?
A: The o-FISH-er in charge!
Q: मालिक बिना कुन माछा किन्छ?
A: ओ-फिश-एर चार्जमा!
Q: Mālika binā kuna māchā kincha?
A: Ō-phiśa-ēra cārjamā!
Q:
A:
Q: What is Dracula’s favorite sport?
A: BAT-MINTON!
Q: ड्र्याकुलाको मनपर्ने खेल के हो?
A: ब्याट-मिन्टन!
Q: Ḍryākulākō manaparnē khēla kē hō? A: Byāṭa-minṭana!Q:
A:
Q: What is the medicine for pig skin wounds?
A: OINKMENT!
Q: सुँगुरको छालाको घाउको औषधि के हो?
A: OINKMENT!
Q:Sum̐gurakō chālākō ghā’ukō auṣadhi kē hō?
A: OINKMENT
Q:
A:
Q: There were three men who jumped into the water. How many got their hair wet?
A: None. They are all bald.
Q: त्यहाँ तीन जना मानिस थिए जो पानीमा हाम फाले। कतिको कपाल भिजेको छ?
A: कुनै पनि छैन। तिनीहरू सबै टाउको छन्।
Q: Tyahām̐ tīna janā mānisa thi’ē jō pānīmā hāma phālē. Katikō kapāla bhijēkō cha?
A: Kunai pani chaina. Tinīharū sabai ṭā’ukō chan.
Q:
A:
Q:  I’m light as a feather, yet the strongest person can’t hold me for five minutes. What am I?
A: Your breath
Q: म प्वाँख जस्तै हल्का छु, तर सबैभन्दा बलियो व्यक्तिले मलाई पाँच मिनेटको लागि समात्न सक्दैन। म के हुँ?
A: तिम्रो सास
Q: Ma pvām̐kha jastai halkā chu, tara sabaibhandā baliyō vyaktilē malā’ī pām̐ca minēṭakō lāgi samātna sakdaina. Ma kē hum̐?
A: Timrō sāsa
Q:
A:
Q: It belongs to you, but other people use it more than you do. What is it?
A: Your name
Q: यो तपाईंको हो, तर अरू मानिसहरूले यसलाई तपाईं भन्दा बढी प्रयोग गर्छन्। यो के हो?
A: तिम्रो नाम
Q: Yō tapā’īṅkō hō, tara arū mānisaharūlē yasalā’ī tapā’īṁ bhandā baḍhī prayōga garchan. Yō kē hō?
A: Timrō nāma
Q:
A:
Q: What is so fragile that saying its name breaks it?
A: Silence.
Q: के यति नाजुक छ कि यसको नामले यसलाई तोड्छ?
A: मौन
Q: Kē yati nājuka cha ki yasakō nāmalē yasalā’ī tōḍcha?
A: Mauna.
Q:
A:
Q: What two things can you never eat for breakfast?
A: Lunch and dinner
Q: बिहानको खाजामा कुन दुईवटा चिज कहिल्यै खान मिल्दैन ?
A: लंच र डिनर
Q: Bihānakō khājāmā kuna du’īvaṭā cija kahilyai khāna mildaina?
A: Lan̄ca ra ḍinara
Q:
A:
Q: Poor people have it. Rich people need it. If you eat it you die. What is it?
A: Nothing
Q: गरिबहरुसँग छ । धनीहरूलाई चाहिन्छ। खायो भने मर्छ । यो के हो?
A: केहि छैन
Q: Garibaharusam̐ga cha. Dhanīharūlā’ī cāhincha. Khāyō bhanē marcha. Yō kē hō?
A: Kēhi chaina
Q:
A:
Q: If your uncle’s sister is not your aunt, what relation is she to you?
A: Your mother
Q: यदि तिम्रो काकाकी बहिनी तिम्रो काकी होइनन् भने तिनी तिम्रो के नाता हुन् ?
A: तिम्रो आमा
Q: Yadi timrō kākākī bahinī timrō kākī hō’inan bhanē tinī timrō kē nātā hun?
A: Timrō āmā
Q:
A:
Q: Two fathers and two sons are in a car, yet there are only three people in the car. How?
A: They are grandfather, father, and son
Q: दुई बुबा र दुई छोरा कारमा छन्, तर कारमा तीन जना मात्र छन्। कसरी?
A: तिनीहरू हजुरबुबा, बुबा र छोरा हुन्
Q: Du’ī bubā ra du’ī chōrā kāramā chan, tara kāramā tīna janā mātra chan. Kasarī?
A: Tinīharū hajurabubā, bubā ra chōrā hun
Q:
A:
Q: I am always hungry and will die if not fed, but whatever I touch will soon turn red. What am I?
A: Fire
Q: म सधैं भोको छु र खुवाउन नसके मर्नेछु, तर मैले छुने कुरा चाँडै रातो हुनेछ। म के हुँ?
A: आगो
Q: Ma sadhaiṁ bhōkō chu ra khuvā’una nasakē marnēchu, tara mailē chunē kurā cām̐ḍai rātō hunēcha.
A: Ma kē hum̐?
Q:
A:
Q: What is the last thing you take off before bed?
A: Your feet from the floor! 
Q: तपाईंले सुत्नु अघि अन्तिम कुरा के हो?
A: भुइँबाट तपाईंको खुट्टा!
Q: Tapā’īnlē sutnu aghi antima kurā kē hō?
A: Bhu’im̐bāṭa tapā’īṅkō khuṭṭā!
Q:
A:
Q: I’m tall when I’m young, and I’m short when I’m old. What am I?
A: A candle
Q: म जवान हुँदा अग्लो छु, र म बुढो हुँदा म छोटो छु। म के हुँ?
A: एउटा मैनबत्ती
Q: Ma javāna hum̐dā aglō chu, ra ma buḍhō hum̐dā ma chōṭō chu. Ma kē hum̐?
A: Ē’uṭā mainabattī
Q:
A:
Q: What is black when it’s clean and white when it’s dirty?
A: A chalkboard
Q: सफा हुँदा कालो र फोहोर हुँदा सेतो के हो?
A: चकबोर्ड
Q: Saphā hum̐dā kālō ra phōhōra hum̐dā sētō kē hō?
A: Cakabōrḍa
Q:
A:
Q: Where does today come before yesterday?
A: In the dictionary
Q: हिजो भन्दा आज कहाँ आउँछ?
A: शब्दकोशमा
Q: Hijō bhandā āja kahām̐ ā’um̐cha?
A: Śabdakōśamā
Q:
A:
Q: What starts with a T, ends with a T, and has T in it?
A: A teapot
Q: T बाट के सुरु हुन्छ, T बाट समाप्त हुन्छ र यसमा T छ?
A: TEAPOT
Q:T bāṭa kē suru huncha, T bāṭa samāpta huncha ra yasamā T cha?
A: TEAPOT
Q:
A:
Nepali class

More Nepali Funny Jokes To Practice The Language

Here is a collection of more Nepali Jokes to keep you up with proper English translations. Save these slang phrases to get a firmer grip on the language and make talking and writing accessible and more eloquent.

Did you know that you can learn all of this in a gamified and interactive way? Check out the Ling on both the App Store and Play Store, and start your language learning journey now!

EnglishNepaliPronunciationSound
Two married women are talking about their husband 
First wife: my husband is very kind. He weeps when someone kills a goat.
Second wife: my husband is more kind. He weeps while cutting an onion.
दुई विवाहित महिला आफ्नो श्रीमानको बारेमा कुरा गर्दैछन् पहिलो पत्नी: मेरो श्रीमान् धेरै दयालु हुनुहुन्छ। कसैले बाख्रा मार्दा ऊ रुन्छ । दोस्रो श्रीमती: मेरो श्रीमान् धेरै दयालु हुनुहुन्छ। प्याज काट्दा रुन्छ ।Du’ī vivāhita mahilā āphnō śrīmānakō bārēmā kurā gardaichan pahilō patnī: Mērō śrīmān dhērai dayālu hunuhuncha. Kasailē bākhrā mārdā ū runcha. Dōsrō śrīmatī: Mērō śrīmān dhērai dayālu hunuhuncha. Pyāja kāṭdā runcha.
Wife: How much do you love me? Husband: As much as Shah Jahan does. Wife: If so, after I die, you will build the Taj Mahal in my remembrance? Husband: I have already bought land for it, You are doing Late. श्रीमती : तिमी मलाई कति माया गर्छौ ? श्रीमान् : शाहजहाँ जति गर्छ । श्रीमती : त्यसो हो भने म मरेपछि मेरो सम्झनामा ताजमहल बनाउनुहुन्छ ? श्रीमान् : त्यसको लागि जग्गा किनेको छु, ढिलो गर्दै हुनुहुन्छ ।Śrīmatī: Timī malā’ī kati māyā garchau? Śrīmān: Śāhajahām̐ jati garcha. Śrīmatī: Tyasō hō bhanē ma marēpachi mērō samjhanāmā tājamahala banā’unuhuncha? Śrīmān: Tyasakō lāgi jaggā kinēkō chu, ḍhilō gardai hunuhuncha.
Boy: Will you marry me?
Girl: No
Boy: Please marry me, I bought eclairs for you
Girl: No, You have Dairy Milk, I take Milkshake
केटा :- मसंग बिहे गरछौ ? केटी :- नाई । केटा:- गराना, म तिमिलै एक्लेर्स डिन्चु। केटी :- नाई । अर्काई संग डेयरी मिल्क मा कुरा मिल्सक्या चाBoy:- Masanga bihe garchau? Girl:- Nai. Boy:- Garana plz, ma timilai eclairs dinchu. Girl:- Nai. Arkai sanga Dairymilk ma kura milisakya cha
Teacher: I told you to write an essay about donkeys yesterday, let me listen to it
Student: Sir, yesterday I was writing but the donkey ran away
शिक्षक: मैले तलाई हिजो गधा को बारेमा निबन्ध लेखना भनेको थिये, ला सुना ! विद्यार्थी: सर, हिजो मैले लेख्न लाखौ ते गधा कहपो भगिहाल्यो ।Teacher: Maile talai hijo Gadha ko barema essay lekhna vaneko thiye, la suna! Student: Sir, Hijo maile lekhna lako theye gadha kahapo vagihalyo.
Boy: Going to Godbari Park today… Girl: Wow…you are doing whatever you can? Boy: Promise I won’t do anything!!! Girl: Wow…that’s why I had to go..!!केटा: आज गोदबारी पार्क तिर जाउ छ… केटी: भो..जन्ना…तिमी ले जे पायो ति गर्दै नाउ नि? केटा: वाचा केही गर्दिन के !!! केटी: भो…त्यासो भय किना जानू पर्यो त..!! Boy: Aaj Godabari Park tir jaau hai… Girl: Bho..janna…Timi le je payo tehi ta gardai nau ni? Boy: Promise kehi gardina k !!! Girl: Bho…tyaso bhaye kina janu paryo ta..!!

Why Learn Nepali Jokes?

There is no human on this planet who hates jokes. Especially when it comes to Nepali funny jokes, you will go crazy listening and laughing throughout. Doubtless, getting acquainted with basic Nepali everyday phrases will help you improve your Nepali skills. However, the most exciting part of learning jokes is that it allows you to build more robust conversations and gives your personality a shining sense of humor.

As a foreigner in a new country, if you ever visit Nepal, these Nepali jokes will undeniably allow you to have a hilarious time with the locals giving a burst of good laughter. So, let’s make your language learning more fun with the following Nepali jokes as you simultaneously prepare yourself to become a pro speaker!

Wrapping Up!

Are you ready to have the best time of your life with the locals? Now that you know some of the funniest jokes in the Nepali language, nothing can stop you from making friends and memories. As you keep learning and practicing daily, the day you become an expert will not be far away. Besides being a perfect guide to fluency, jokes always act as therapy. Even when you struggle to form your phrases, these funny phrases will certainly lift your mood and motivate you to proceed further.

Learn Nepali With The Ling App

If you are new to the Ling app, here is everything you need to know.

It is a free language learning app that costs no penny but provides multiple contents on topics such as food, health, ethnicity, culture, and many more. Every resource is authenticated by expert writers worldwide and native speakers to ensure zero default. With their excellent guidance, you also get to use the AI interactive chatbot that the app features to go through interactive lessons and improve your communication skills.

Most importantly, the app provides content in Nepali and 60 other languages from different corners of the world. So, what are you waiting for? Ling has everything you need, stored in one single app. Download it today and start learning Nepali or any language you are keen on for free!

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

What makes learning with Ling special

Interactive exercises

Improve your pronunciation by starting a conversation with our app’s interactive chatbot

Engaging activities

Practice your skills with mini-games and track your progress with fun quizzes

Mix of languages

Choose from over 60 languages, both big and small, and listen to audio from native speakers

Proven results

Backed by linguistic research, our learning methods can help you achieve fluency in record time