Funny Punjabi Jokes: 15+ Jokes Unlocked

Punjabi Jokes

Punjabis are fun-loving and very entertaining people. In fact, Punjabi jokes and funny gestures are a vital part of their culture. So, if there’s any tip that we can give you, then that would be to make sure you are not lost when someone is trying to tickle your funny bone in the Punjabi language.

As a guest in their home or country, Punjabis believe in playing host with a personal touch – there must be joy and laughter. There is no fixed time of the day to crack a good joke, and they feel they must make you as comfortable and fun-loving as they always are. Want to learn how to crack the best jokes? Here are some similar ideas of Punjabi jokes for your to explore. There are also information and explanation in English that will help you understand better. So, share your collection once you know these. Read on for entertaining Punjabi jokes simplified just for you!

Funny Punjabi Jokes

Here are a bunch of Santa Banta Punjabi jokes in English. Santa Banta is similar to “dumb and dumber.” They are silly and innocent, making you laugh out loud with random conversations.

Santa Banta Jokes

EnglishPunjabiPronunciation
Santa On A Bicycle
Santa: Going on a bike, I passed Banta on the road and asked him, want a lift?
Banta: No, my house is on the ground floor only.
ਸੰਤਾ: ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਕਿਸ ਜੰਡੇ ਬੰਤਾ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਫਟ ਹੈ?
ਬੰਤਾ: ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ।
Satā: Bā’īka tē jā rihā sī. Rāha kisa jaḍē batā nū puchadā hai, kī Liphaṭa hai?
Batā: Nahīṁ mērā ghara tāṁ zamīnī mazila tē hī hai.
Banta Is Not Feeling Well
Santa: I think you should go to the doctor today.
Banta: Yes, my health is not good today, I will see if it gets better tomorrow, I will go tomorrow.
ਸੰਤਾ: ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂ ਆਜ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਈਦਾ ਹੈ।
ਬੰਤਾ: ਹਾਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾੰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਕਲ ਠਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾੰ ਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ।
Satā: Mainū lagadā hai tainū āja ḍākaṭara kōla jāṇā cā’īdā hai.
Batā: Hāṁ yāra aja tā mērī tabī’ata ṭhīka nahīṁ, dēkhadā hāṁ jē kala ṭhika hō gi’ā tā kala jāvāṅgā.
Santa, Banta, & Chain
Santa went to toilet 10 times in half an hour.
Banta: Hey, don’t you get any relief (Chain)?
Santa: Chain is taut but doesn’t open.
ਸੰਤਾ ਅਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਦਾਸ ਬਾਰ ਟਾਇਲਟ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਬੰਤਾ: ਓਏ ਤੇਨੁ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ?
ਸੰਤਾ: ਚੇਨ ਤਾਨ ਹੈ ਪਰ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ।
Satā adhē ghaṭē vica dāsa bāra ṭā’ilaṭa calā gi’ā.
Batā: Ō’ē tēnu cēna nahīṁ hai kī?
Satā: Cēna taga hai para nahīṁ khul’hēgī.
Santa – the Auto Driver, & Banta
Santa: Brother, the fare is Rs 100.
Banta hands over a 50-rupee note to the auto driver and starts walking away.
Santa: Brother, this is bullying. It is coming out to be Rs 100 rupees as per the meter.
Banta: You also sat in this, do I have to pay your share of the fare too?
ਸੰਤਾ: ਭਾਜੀ, 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ
ਬੰਤਾ: ਪਚਾਸ ਰੁਪੈ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂ ਦੇ ਚਲ ਪਿਆ
ਸੰਤਾ: ਭਾਜੀ, ਏਹ ਤਾੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਇ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਰੁਪੈ ਹੋਇ ਨੇ
ਬੰਤਾ: ਤੂ ਭੀ ਤੋ ਇਜ਼ ਬੀਠ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਿਆਰਾ ਭੀ ਕੀ ਮੈਂ ਦੇਨਾ ਪਏਗਾ?
Satā: Bhājī, 100 rupa’ē hō ga’ē
Batā: Pacāsa rupai āṭō vālē nū dē cala pi’ā
Satā: Bhājī, ēha tā guḍāgaradī hō’i, mīṭara dē hisāba nāla 100 rupai hō’i nē
Batā: Tū bhī tō iza bīṭha kē ā’i’ā hai, tērā ki’ārā bhī kī maiṁ dēnā pa’ēgā?
Santa Banta In The Car
Santa: Hey Banta, why are you increasing the speed of the car?
Banta: Car’s brakes have failed, before any accident happens, let’s quickly reach home.
ਸੰਤਾ: ਓਏ ਬੰਤਾ, ਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿਉੰ ਵਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਬੰਤਾ: ਕਾਰ ਦੀ ਬਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਸਤੋ ਪਹਿਲੋਂ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਜਲਦੀ ਪੁਜ ਜਾੰਦੇ ਹੈ।
Satā: Ō’ē batā, kāra dī sapīḍa ki’u vaḍā rihā hai?
Batā: Kāra dī barēka phēla hō ga’ī, isatō pahilōṁ kē kō’ī duraghaṭanā hō jāvē, ghara jaladī puja jādē hai.
Santa Banta & Ford
Banta: Can you tell me what Ford is?
Santa: Sure! It’s a gaadi (motor car).
Banta: Tell me what is Oxford.
Santa: Sure, sure! Oxford is bael gaadi (Ox cart)!
ਬੰਤਾ: ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੋਰਡ ਕੀ ਹੈ?
ਸੰਤਾ: ਯਕੀਨਨ! ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ।
ਬੰਤਾ: ਦੱਸ ਆਕਸਫੋਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤਾ: ਯਕੀਨਨ, ਯਕੀਨਨ!ਆਕਸਫੋਰਡ ਬੈਲਗੱਡੀ ਹੈ!
Batā: Tusīṁ mainū dasa sakadē hō ki phōraḍa (Ford) kī hai?
Satā: Yakīnana! Iha ika gaḍī hai.
Batā: Dasa ākasaphōraḍa (Oxford) kī hai?
Satā: Yakīnana, yakīnana! Akasaphōraḍa bailagaḍī hai!
Santa, Banta & Computers
Banta: I have invented a new kind of computer that behaves like a human being.
Santa: In what way?
Banta: Whenever it makes a mistake, it blames other computers.
ਬੰਤਾ: ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਤਾ: ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ?
ਬੰਤਾ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Batā: Maiṁ ika navīṁ kisama dē kapi’ūṭara dī khōja kītī hai jō manukha vāṅga vihāra karadā hai.
Satā: Kisa tarīkē nāla?
Batā: Jadōṁ vī iha kō’ī galatī karadā hai tāṁ iha dūjē kapi’ūṭarāṁ nū dōśī ṭhahirā’undā hai.
Santa, Banta & the Chickens
Santa and Banta met on a village road. Santa was carrying a large gunny bag over his shoulder.
Banta: Hey, Santa, what is in the bag?
Santa: Chickens!
Banta: If I guess how many, can I have one?
Santa: Yes, you can have both of them!
Banta: Then I guess there are five!
ਸੰਤਾ ਤੇ ਬੰਤਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸੰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬੰਤਾ : ਹੇ ਸੰਤਾ, ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਸੰਤਾ: ਮੁਰਗੇ!
ਬੰਤਾ: ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਸੰਤਾ: ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ!
ਬੰਤਾ: ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੰਜ ਹੀ ਹਨ!
Satā tē Batā piḍa dī saṛaka’tē milē sana. Satā nē āpaṇē mōḍhē utē ika vaḍā bāradānā li’ā hō’i’ā sī.
Batā: Hē satā, baiga vica kī hai?
Satā: Muragē!
Batā: Jē maiṁ adāzā lagā lavāṁ ki kinē hana, maiṁ ika lai sakadā hāṁ?
Satā: Hāṁ, tusīṁ dōvēṁ lai sakadē hō!
Batā: Phir mērā adāzā paja hī hana!
Santa, Banta & Their Wives
Santa & Banta both lost their wives and were searching for them when they bumped into each other.
Banta: Where are you hurrying to?
Santa: I lost my wife!
Banta: Really? Even mine got lost. How does yours look like?
Santa: Hmm… She was tall, slim, had a curvy figure. She was wearing a mini skirt. What about yours?
Banta: Forget mine, let’s search for yours!
ਸੰਤਾ ਅਤੇ ਬੰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ।
ਬੰਤਾ: ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ?
ਸੰਤਾ: ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ!
ਬੰਤਾ: ਸੱਚੀਂ? ਮੈ ਵੀ! ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ?
ਸੰਤਾ: ਹਮ… ਉਹ ਲੰਮੀ, ਪਤਲੀ ਸੀ, ਪਤਲੀ ਕਮਰ। ਉਸ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਬੰਤਾ: ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ!
Satā atē Batā dōvāṁ nē āpaṇī’āṁ patanī’āṁ gu’ā ditī’āṁ atē uhanāṁ nū labha rahē sana jadōṁ uha ika dūjē nāla ṭakarā ga’ē.
Batā: Tū kithē jā rihā haiṁ?
Satā: Maiṁ āpaṇī patanī nū gu’ā ditā!
Batā: Sacīṁ? Mai vī! Tuhāḍī patanī kihō jihī lagadī hai?
Satā: Hmm… uha lamī, patalī sī, patalī kamara. Usa nē minī sakaraṭa pā’ī hō’ī sī. Tuhāḍē bārē kī?
Batā: Mērī patanī nū chaḍa, tērī waali talāśa karī’ē!
Punjabi jokes

Funny Punjabi Jokes With Doctor & Patient

EnglishPunjabiPronunciation
Doctor: What is your weight?
Patient: With my glasses, 75kg.
Doctor: And what about without it?
Patient: Oh, then I cannot see anything.
ਡਾਕਟਰ: ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਕਿਤਨਾ ਹੈ?
ਮਰੀਜ਼: ਚਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ 75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ।
ਡਾਕਟਰ: ਔਰ ਚਸਮੇ ਕੇ ਬੀਨਾ?
ਮਰੀਜ਼: ਓ ਤਾ ਮੈਨੁ ਡਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀ।
Ḍākaṭara: Tērā bhāra kitanā hai?
Marīza: Casamē dē nāla 75 kilōgrāma.
Ḍākaṭara: Aura casamē kē bīnā?
Marīza: Ō tā mainu ḍikadā hī nahī.
Doctor: You have a brain tumor.
Patient: Oh yay, that’s great news!
Doctor: Why are you happy?
Patient: This proves that I have a brain that functions.
ਡਾਕਟਰ: ਤੁਹਾਨੁ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼: ਓਏ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ!
ਡਾਕਟਰ: ਤੁਸੀ ਏਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਊਂ ਹੋ?
ਮਰੀਜ਼: ਕੀ ਤੋ ਏ ਗਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਮਗ ਤਾਨ ਹੈ।
Ḍākaṭara: Tuhānu brēna ṭi’ūmara hai.
Marīza: Ō’ē hō’ē khuśa khabarī!
Ḍākaṭara: Tusī ēnē khuśa ki’ūṁ hō?
Marīza: Kī tō ē gala sābita hudī hai kē mērē kōla dimaga tāna hai.
After knee replacement, the Orthopedic surgeon said to his patient: You will have to use walker for a few days after surgery.
Patient: Ok, will Johnny Walker (a popular scotch whisky brand) do?
ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮਰੀਜ਼: ਠੀਕ ਹੈ, ਜੌਨੀ ਵਾਕਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
Gōḍē badalaṇa tōṁ bā’ada, ārathōpīḍika sarajana nē āpaṇē marīza nū kihā: Sarajarī tōṁ bā’ada tuhānū kujha dina vākara dī varatōṁ karanī pavēgī.
Marīza: Ṭhīka hai, jaunī vākara kama karēgā?

Funny Punjabi Jokes

EnglishPunjabiPronunciation
Punjabi to his servant: Go and water the plants.
Servant: It’s already raining.
Punjabi: So what? Take an umbrella and go.
ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ: ਜਾ ਕੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ।
ਨੌਕਰ: ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ: ਤਾਂ ਕੀ? ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ।
Pajābī āpaṇē naukara nū: Jā kē paudi’āṁ nū pāṇī di’ō.
Naukara: Pahilāṁ hī mīnha pai rihā hai.
Pajābī: Tāṁ kī? Chatarī lai kē jā.
A cop stops a Sikh man for a routine drunken driving check-up.
Cop: Any drugs? Alcohol?
Sikh man: Thank you very much, sir, but I am already well-stocked.
ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਿਆ।
ਪੁਲਿਸ: ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ? ਸ਼ਰਾਬ?
ਸਰਦਾਰ: ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਨਾਬ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕ ਹਾਂ।
Ika pulisa mulāzama nē ika Saradāra nū śarābī hālata vica gaḍī calā’uṇa la’ī rōki’ā.
Pulisa: Kō’ī naśā? Śarāba?
Saradāra: Tuhāḍā bahuta dhanavāda, janāba, para maiṁ pahilāṁ hī cagī tar’hāṁ saṭāka hāṁ.
One day, a Sikh man finds a monkey on the street and being a good citizen, promptly takes it to the police station to report it. The officer on Duty tells him to take the monkey to the zoo. The next day, the officer spots him with the same monkey at a bus stop.
Police officer: Didn’t you take the monkey to the zoo?
Sikh man: Yes, I did, we had a lot of fun. Even had ice cream. Today, I am taking him to the cinema.
ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਰੰਤ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਬਾਂਦਰ ਨਾਲ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ?
ਸਰਦਾਰ: ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
Ika dina, ika saradāra nū galī vica ika bāndara miladā hai atē ika cagā nāgarika hōṇa dē nātē, turata isadī ripōraṭa karana la’ī thāṇē lai jāndā hai. Ḍi’ūṭī’tē tā’ināta adhikārī usa nū bāndara nū ciṛī’āghara lai jāṇa la’ī kahidā hai. Agalē dina, aphasara nē usanū usē bāndara nāla basa saṭāpa’tē dēkhi’ā.
Pulisa aphasara: Kī tusīṁ bāndara nū ciṛī’āghara nahīṁ lai kē ga’ē sī?
Saradāra: Hāṁ, maiṁ kītā, asīṁ bahuta masatī kītī. Ā’īsakrīma vī khādhī sī. Aja maiṁ usanū sinēmā ghara lai jā rihā hāṁ.

Learn Punjabi With Ling

When among Punjabi friends, it is often necessary to have a good grip on the Punjabi language because of the things talked about, especially if it is Punjabi jokes. If you are interested in looking into more funny jokes, go for the Ling app.

Many may have pointed at different arrows in your search for language learning, with no clear data on what is best. Often it is easy to share opinions, but each person has their technique in learning a language. This is true for Punjabi as well.

Our advice? Choose Ling today! Ling is a language learning app that gives you comprehensive lessons and guidance on the top words and phrases to use to create grammatically correct sentences. Here, you’ll not just end up memorizing words, but you’ll also understand the meanings behind every Punjabi expression.

Ready to try it out? Download the Ling app now from App Store or Play Store and start learning Punjabi like a pro!

Updated by Punya

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

What makes learning with Ling special

Interactive exercises

Improve your pronunciation by starting a conversation with our app’s interactive chatbot

Engaging activities

Practice your skills with mini-games and track your progress with fun quizzes

Mix of languages

Choose from over 60 languages, both big and small, and listen to audio from native speakers

Proven results

Backed by linguistic research, our learning methods can help you achieve fluency in record time