Top 20 Hilarious Malayalam Jokes

Malayalam jokes - ling app

If you plan to visit Kerala anytime soon, you must learn some funny Malayalam jokes to have a goofy time. Malayalam people love to joke around and also have culturally ingrained jokes with funny meanings. If you want to land there and have a hilarious and fun chat with the locals, the best possible way would be to get your hands on some of the favorite jokes of the Malayalam population.

To save you time from binge-watching youtube videos, this blog has prepared all the necessary and popular Malayalam jokes with proper translation. That means you will not just get acquainted with some hilarious jokes and memes but also get to enhance your speaking skills. Especially when traveling to a state that holds its language at the core of its heart, nothing can be more important than using the correct native terms and phrases. So, continue reading if you want to learn more and share a good laugh with the locals.

Malayalam Jokes: 10+ Funny Q&A

Malayalam jokes - people laughing

Jokes always work best when you are meeting someone new and want to create a comfortable atmosphere for conversation. They always act as a suitable initiator and help make a conversation flowy and lively. Especially Malayalam jokes are super funny, and you will hear locals using them every now and then once you become friends. Hearing you fool around in the native language will make the trip more fun and interactive for you, making bonds with the locals more robust.

So, here is a list of Q&A jokes that will hurt your stomach from uncontrollable laughter. Since these are riddles that delivers the content through questions and answers, it acts as the best interactive phrase you can use during your conversation. It will allow you to continue and flow into funny and exciting discussions with your local mates without searching for topics under pressure. Please, give them a good read!

EnglishMalayalamPronunciation
Q: What tastes better than it smells?
A: Tongue
Q: മണത്തേക്കാൾ മികച്ച രുചി എന്താണ്?
A:നാവ്
Q: maṇattēkkāḷ mikacca ruci entāṇ?
A:nāv
Q: What is orange and sounds like a parrot?
A: A Carrot
Q: എന്താണ് ഓറഞ്ച്, തത്തയുടെ ശബ്ദം?
A: ഒരു കാരറ്റ്
Q: entāṇ ōṟañc, tattayuṭe śabdaṁ?
A: oru kāraṟṟ
Q: What goes up and never comes down?
A: Your age
Q: എന്താണ് ഉയരുന്നത്, ഒരിക്കലും താഴേക്ക് വരില്ല?
A: നിങ്ങളുടെ പ്രായം
Q: entāṇ uyarunnat, orikkaluṁ tāḻēkk varilla?
A: niṅṅaḷuṭe prāyaṁ
Q: What spends all the time on the floor but never gets dirty?
​A: Your shadow
Q: മുഴുവൻ സമയവും തറയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്താണ്?
A: നിങ്ങളുടെ നിഴൽ
Q: muḻuvan samayavuṁ taṟayil celavaḻikkunnat entāṇ?
A: niṅṅaḷuṭe niḻal
Q: What has to be broken before you can use it?
A: Egg
Q: ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് തകർക്കേണ്ടത്?
A: മുട്ട
Q: upayēāgikkunnatin mump entāṇ takarkkēṇṭat?
A: muṭṭa
Q: What did the chewing gum tell to the shoe?
A: I will always stick with you
Q: ച്യൂയിംഗ് ഗം ചെരുപ്പിനോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്?
A: ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും
Q: cyūyiṅg gaṁ ceruppinēāṭ entāṇ paṟaññat?
A: ñān eppēāḻuṁ niṅṅaḷēāṭeāppamuṇṭākuṁ
Q: If fish lived on land, where would they live?
A: FINland
Q: മത്സ്യം കരയിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അവ എവിടെയാണ് ജീവിക്കുക?
A: FINland
Q: matsyaṁ karayilāṇ jīviccirunnateṅkil ava eviṭeyāṇ jīvikkuka?
A: FINland
Q: A man dies of old age on his 25 birthday. How is this possible?
A: He was born on February 29.
Q: ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ 25-ആം ജന്മദിനത്തിൽ വാർദ്ധക്യത്താൽ മരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധ്യമാവുന്നത്?
A: ഫെബ്രുവരി 29 നാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്.
Q: oru manuṣyan tanṟe 25-āṁ janmadinattil vārd’dhakyattāl marikkunnu. eṅṅaneyāṇ it sādhyamāvunnat?
A: phebruvari 29 nāṇ addēhaṁ janiccat.
Q: What is the medicine for pig skin wounds?
A: OINKMENT!
Q: പന്നിയുടെ തൊലിയിലെ മുറിവുകൾക്കുള്ള മരുന്ന് എന്താണ്?
A: OINKMENT!
Q: panniyuṭe teāliyile muṟivukaḷkkuḷḷa marunn entāṇ?
A: OINKMENT!
Q: What thing starts with a T and ends with a T and also has a T inside?
A: TEAPOT!
Q: ടിയിൽ തുടങ്ങി ടിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതും അകത്ത് ടി ഉള്ളതും എന്താണ്?
A: TEAPOT!
Q: ṭiyil tuṭaṅṅi ṭiyil avasānikkunnatuṁ akatt ṭi uḷḷatuṁ entāṇ?
A: TEAPOT!
Q: What is something that you can easily hold in your right hand but never in your left hand?
A: Your left elbow
Q: നിങ്ങളുടെ വലതു കൈയിൽ എളുപ്പത്തിൽ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടതുകൈയിൽ ഒരിക്കലും പിടിക്കാത്തതുമായ ഒന്ന് എന്താണ്?
A: നിങ്ങളുടെ ഇടത് കൈമുട്ട്
Q: niṅṅaḷuṭe valatu kaiyil eḷuppattil piṭikkān kaḻiyunnatuṁ ennāl niṅṅaḷuṭe iṭatukaiyil orikkaluṁ piṭikkāttatumāya onn entāṇ?
A: niṅṅaḷuṭe iṭat kaimuṭṭ
Q3 gentlemen are out fishing in a boat when a rogue wave knocked them all overboard and underwater. Only 1 got his hair wet. Why?
A: 2 of them were bald.
Q: 3 മാന്യന്മാർ ബോട്ടിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു തെമ്മാടി തിരമാല അവരെയെല്ലാം കടലിലും വെള്ളത്തിനടിയിലും തട്ടി. ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് മുടി നനഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ട്?
A: അവരിൽ 2 പേർ കഷണ്ടി ആയിരുന്നു.
Q:  3 mān’yanmār bēāṭṭil mīn piṭikkān pēākumpēāḷ oru tem’māṭi tiramāla avareyellāṁ kaṭaliluṁ veḷḷattinaṭiyiluṁ taṭṭi. orāḷkk mātramāṇ muṭi nanaññat. entukeāṇṭ?
A: avaril 2 pēr kaṣaṇṭi āyirunnu.
Q: A young man is learning to drive. He travels the wrong way down a one-way street and passes a policeman. The policeman sees him but does nothing. Why?
A: The young man was walking
Q: ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നു. അവൻ ഒരു വൺവേ തെരുവിലൂടെ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഒരു പോലീസുകാരനെ കടന്നുപോകുന്നു. പോലീസുകാരൻ അവനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്?
A: യുവാവ് നടക്കുകയായിരുന്നു
Q: oru ceṟuppakkāran ḍraiviṅg paṭhikkunnu. avan oru vaṇvē teruvilūṭe teṟṟāya vaḻiyilūṭe sañcaricc oru pēālīsukārane kaṭannupēākunnu. pēālīsukāran avane kāṇunnuṇṭeṅkiluṁ onnuṁ ceyyunnilla. entukeāṇṭ?
A: yuvāv naṭakkukayāyirunnu
Q: How is it possible to drop an egg onto a concrete floor without cracking it?
A: Concrete floors won’t crack from an egg dropping on them.
Q: മുട്ട പൊട്ടാതെ കോൺക്രീറ്റ് തറയിൽ ഇടുന്നത് എങ്ങനെ?
A: മുട്ടയിടുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് നിലകൾ പൊട്ടുകയില്ല.
Q: muṭṭa peāṭṭāte kēāṇkrīṟṟ taṟayil iṭunnat eṅṅane?
A: muṭṭayiṭumpēāḷ kēāṇkrīṟṟ nilakaḷ peāṭṭukayilla.
Q: What creature walks on its head?
A: Lice
Q: ഏത് ജീവിയാണ് അതിന്റെ തലയിൽ നടക്കുന്നത്?
A: പേൻ
Q: ēt jīviyāṇ atinṟe talayil naṭakkunnat?
A: pēn
Q: What three numbers have the same answer when added together and multiplied together?
A: 1,2,3
Q: ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയും ഗുണിച്ചാലും ഒരേ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഏതാണ്?
A: 1,2,3
Q: orumicc kūṭṭiyuṁ guṇiccāluṁ orē uttaraṁ labhikkunna mūnn saṅkhyakaḷ ētāṇ?
A: 1,2,3
Q: A grandmother, two mothers and two daughters drove to the park together.
Each of them bought one entry ticket each.
How many tickets have they bought in total?
A: 3 as there were only 3 people as the mother is also a daughter and the grandmother is also a mother
Q: ഒരു മുത്തശ്ശിയും രണ്ട് അമ്മമാരും രണ്ട് പെൺമക്കളും ഒരുമിച്ച് പാർക്കിലേക്ക് പോയി. ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് വീതം വാങ്ങി. അവർ ആകെ എത്ര ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്?
A: 3 അമ്മയും മകളും അമ്മൂമ്മയും അമ്മയായതിനാൽ 3 പേർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ
Q: oru muttaśśiyuṁ raṇṭ am’mamāruṁ raṇṭ peṇmakkaḷuṁ orumicc pārkkilēkk pēāyi. ōrēāruttaruṁ ōrēā pravēśana ṭikkaṟṟ vītaṁ vāṅṅi. avar āke etra ṭikkaṟṟukaḷ vāṅṅiyiṭṭuṇṭ?
A: 3 am’mayuṁ makaḷuṁ am’mūm’mayuṁ am’mayāyatināl 3 pēr mātramē uṇṭāyirunnuḷḷū
Q: I am weightless, but put me in a bucket and I will make it lighter. What am I?
A: A Hole
Q: എനിക്ക് ഭാരമില്ല, പക്ഷേ എന്നെ ഒരു ബക്കറ്റിൽ ഇട്ടു, ഞാൻ അത് ഭാരം കുറഞ്ഞതാക്കും. ഞാൻ എന്താണ്?
A: ഒരു ദ്വാരം
Q: enikk bhāramilla, pakṣē enne oru bakkaṟṟil iṭṭu, ñān at bhāraṁ kuṟaññatākkuṁ. ñān entāṇ?
A: oru dvāraṁ
Q: Before Mt. Everest was discovered, what was the highest mountain in the world?
A: Mt. Everest, it just wasn’t discovered yet.
Q: എവറസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതം ഏതാണ്?
A: എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി, അത് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.
Q: evaṟasṟṟ kaṇṭettunnatin mump, lēākattile ēṟṟavuṁ uyaraṁ kūṭiya parvvataṁ ētāṇ?
A: evaṟasṟṟ keāṭumuṭi, at ituvare kaṇṭettiyiṭṭilla.
Q: Poor people have it. Rich people need it. If you eat it you die. What is it?
A: Nothing
Q: പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അതുണ്ട്. സമ്പന്നർക്ക് അത് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ അത് കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും. എന്താണിത്?
A: ഒന്നുമില്ല
Q: pāvappeṭṭavarkk atuṇṭ. sampannarkk at āvaśyamāṇ. niṅṅaḷ at kaḻiccāl niṅṅaḷ marikkuṁ. entāṇit?
A: onnumilla
Malayalam funny phrases - people laughing

Jokes In Malayalam That Will Keep You Up

Apart from the jokes mentioned above, here is a list of more tricks with English translations. Learning these data will enhance your Malayalam speaking skills and further help you understand their literature’s gist. Keeping such standard jokes saved in your memory will only bring in good memories. So, let’s read!

EnglishMalayalamPronunciation
Did you hear about the kidnapping at school?
It’s okay. He woke up
സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?
ഇത് ഓകെയാണ്. അയാൾ ഉണർന്നു
s‌kūḷil vecc taṭṭikkeāṇṭupēākalinekkuṟicc kēṭṭiṭṭuṇṭēā? it ōkeyāṇ. ayāḷ uṇarnnu
I was wondering why the frisbee was getting bigger, then it hit me.ഫ്രിസ്ബീ എന്തിനാണ് വലുതാകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, അപ്പോൾ അത് എന്നെ തട്ടി.phrisbī entināṇ valutākunnatenn ñān cinticcu, appēāḷ at enne taṭṭi.
What did one traffic light say to the other?
Stop looking at me, I’m changing!
ഒരു ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് മറ്റൊന്നിനോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്?
എന്നെ നോക്കുന്നത് നിർത്തൂ, ഞാൻ മാറുകയാണ്!
oru ṭrāphik laiṟṟ maṟṟeānninēāṭ entāṇ paṟaññat? enne nēākkunnat nirttū, ñān māṟukayāṇ!
Two guys stole a calendar. They got six months eachരണ്ടുപേർ ഒരു കലണ്ടർ മോഷ്ടിച്ചു. അവർക്ക് ആറുമാസം വീതം ലഭിച്ചുraṇṭupēr oru kalaṇṭar mēāṣṭiccu. avarkk āṟumāsaṁ vītaṁ labhiccu
During a job interview at the 99 Cents store, my son was asked, “Where do you see yourself in five years?” My son’s reply: “At the Dollar Store.” He got the job99 സെന്റ് സ്‌റ്റോറിലെ ഒരു ജോലി അഭിമുഖത്തിനിടെ എന്റെ മകനോട് ചോദിച്ചു, “അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ എവിടെയാണ് കാണുന്നത്?” എന്റെ മകന്റെ മറുപടി: “ഡോളർ സ്റ്റോറിൽ.” അയാൾക്ക് ജോലി കിട്ടി99 senṟ s‌ṟṟēāṟile oru jēāli abhimukhattiniṭe enṟe makanēāṭ cēādiccu, “añc varṣattinuḷḷil niṅṅaḷ niṅṅaḷe eviṭeyāṇ kāṇunnat?” enṟe makanṟe maṟupaṭi: “ḍēāḷar sṟṟēāṟil.” ayāḷkk jēāli kiṭṭi
What’s red and moves up and down?
A tomato in an elevator
എന്താണ് ചുവപ്പ്, മുകളിലേക്കും താഴേക്കും നീങ്ങുന്നത്?
ഒരു എലിവേറ്ററിൽ ഒരു തക്കാളി
entāṇ cuvapp, mukaḷilēkkuṁ tāḻēkkuṁ nīṅṅunnat? oru elivēṟṟaṟil oru takkāḷi
Did you hear about the claustrophobic astronaut? He just needed a little space.ക്ലോസ്ട്രോഫോബിക് ബഹിരാകാശയാത്രികനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അയാൾക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം മതിയായിരുന്നു.klēāsṭrēāphēābik bahirākāśayātrikanekkuṟicc niṅṅaḷ kēṭṭiṭṭuṇṭēā? ayāḷkk kuṟacc sthalaṁ matiyāyirunnu.
Hear about the new restaurant called KARMA?
There’s no menu: You get what you deserve.
KARMA എന്ന പുതിയ റെസ്റ്റോറന്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടോ?
മെനു ഒന്നുമില്ല: നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
KARMA enna putiya ṟesṟṟēāṟanṟine kuṟicc kēṭṭēā? menu onnumilla: niṅṅaḷ arhikkunnat niṅṅaḷkk labhikkuṁ.

Over To You!

You are all set to have a marvelous time with the Malayali audience in Kerala! You will undoubtedly make special bonds with jokes that ask questions and speak things that give a burst of good laughter. Above that, you have climbed another stair towards fluency in Malayalam, leaving a unique impression of your personality in front of the locals. Acknowledging your efforts, warm responses, and welcoming greets will become a constant part of your journey.

If you want to improve in the Malayalam language further, the Ling App is the perfect guide. You can easily select the download button from Play Store or App Store and use it on any device of your choice.

learn Malayalam with Ling App CTA

Learn With Ling App

If you are new to the Ling app, now is the time to sign up and stop your search for other resources. It is one of the most potent language-learning apps that provides content on multiple topics such as proverbs, grammar, animals, shopping, and many more. All the content provided is proofread by native speakers and curated by expert writers, ensuring constant growth and meaningful learning.

If you want to learn other languages apart from Malayalam, you can do so, as Ling covers 60 languages. Moreover, the app features many fun quizzes, games, and an AI chatbot that allows interactive lessons and improves communication. If you think Ling is the right source for you, download it now and start learning Malayalam.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

What makes learning with Ling special

Interactive exercises

Improve your pronunciation by starting a conversation with our app’s interactive chatbot

Engaging activities

Practice your skills with mini-games and track your progress with fun quizzes

Mix of languages

Choose from over 60 languages, both big and small, and listen to audio from native speakers

Proven results

Backed by linguistic research, our learning methods can help you achieve fluency in record time